Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

252,95 zł
240,90 zł netto

Zdjęcia produktu

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Opis produktu: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach ekologii w szkołach.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

 

1.    Źródła zanieczyszczeń atmosfery.

2.    Kumulowanie skażeń.

3.    Krążenie węgla w przyrodzie.

4.    Emisja dwutlenku węgla.

5.    Krążenie azotu w przyrodzie.

6.    Efekt cieplarniany.

7.    Dziura ozonowa.

8.    Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.

9.    Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.

10.  Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.

11.  Transport i turystyka.

12.  Skład zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze środków transportu.

13.  Zanieczyszczenia lasów Europy.

14.  Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.

15.  Stężenie SO2 w powietrzu Polski.

16.  Powstanie kwaśnych deszczy.

17.  Smog.

18.  Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce.

 


Podobne produkty

Problemy środowiska przyrodniczego - foligramy GP - gimnazjum
241,40 zł
229,90 zł netto
Mikroorganizmy wody słodkiej - zestaw 25 preparatów
2 363,84 zł
712,00 zł netto
Oświetlacz światłowodowy pierścieniowy
1 230,00 zł
1 000,00 zł netto
Szkielet człowieka cz. I
248,46 zł
202,00 zł netto
Duo - Od kwiatu do owocu cz. I
287,82 zł
234,00 zł netto
Kamera tubusowa C-Mount HDCE-30 5.0 MP
1 230,00 zł
1 000,00 zł netto
Rozmnażanie i dziedziczenie - foligramy GP - gimnazjum
160,55 zł
152,90 zł netto
Zoologia
1 141,44 zł
928,00 zł netto
Życie w wodzie część II - zestaw 25 preparatów
869,61 zł
707,00 zł netto
Narządy zmysłów człowieka
268,14 zł
218,00 zł netto
Mikroskop Optek Pro Bino USB
1 992,60 zł
1 620,00 zł netto
Polska. Zanieczyszczenie środowiska (9121)
115,70 zł
110,19 zł netto