Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

252,95 zł
240,90 zł netto

Zdjęcia produktu

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Opis produktu: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza - foligramy GP

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach ekologii w szkołach.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

 

1.    Źródła zanieczyszczeń atmosfery.

2.    Kumulowanie skażeń.

3.    Krążenie węgla w przyrodzie.

4.    Emisja dwutlenku węgla.

5.    Krążenie azotu w przyrodzie.

6.    Efekt cieplarniany.

7.    Dziura ozonowa.

8.    Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.

9.    Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.

10.  Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.

11.  Transport i turystyka.

12.  Skład zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze środków transportu.

13.  Zanieczyszczenia lasów Europy.

14.  Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.

15.  Stężenie SO2 w powietrzu Polski.

16.  Powstanie kwaśnych deszczy.

17.  Smog.

18.  Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce.

 


Podobne produkty

Botanika
570,72 zł
464,00 zł netto
Recykling - foligramy GP - gimnazjum
160,55 zł
152,90 zł netto
Polska. Zanieczyszczenie środowiska (9121)
115,70 zł
110,19 zł netto
Kamera 2,0 MP DEM200 Plug&Play
344,40 zł
280,00 zł netto
Oświetlacz diodowy Optek LED 60
367,77 zł
299,00 zł netto
Polska - Ochrona przyrody/mapa do ćwiczeń (9220)
175,50 zł
167,14 zł netto
Mikroskop Optek XSP-136 Bino
1 217,70 zł
990,00 zł netto
Mikroskop Biolux Analyst
1 346,85 zł
1 095,00 zł netto
Wychowanie do życia w rodzinie
343,17 zł
279,00 zł netto
Ekosystem wód śródlądowych - foligramy GP - gimnazjum
252,95 zł
240,90 zł netto
Mikroskop Biolux AL / NV VGA Traveler
367,77 zł
299,00 zł netto
Mikroskop Biolight
344,40 zł
280,00 zł netto